2017-10-07

Majątek

Struktura własnościowa

 1. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Płoński
 2. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą dysponuje powierzoną w zarząd nieruchomością - własność Powiatu Płońskiego
 3. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą nie posiada osobowości prawnej, z za jej zobowiązania odpowiada budżet Powiatu Płońskiego
 4. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą dysponuje wyposażeniem - mieniem ruchomym nabytym ze środków budżetowych i dochodów własnych.
 5. Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą dysponuje niżej wymienionym majątkiem którego wartość na dzień 31.12.2018r wynosiła 1 683 569,41zł, z czego  1 104 907,32 zł to wartość umorzenia.

Zasoby:

 • 7 sal lekcyjnych/ pracowni przedmiotowych 321,30m2

 • 2 pracownie komputerowe 87,6m2

 • 2 szatnie 98,50m2

 • biblioteka (7356 woluminy) + czytelnia wyposażona w 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu 48,6m2

 • zastępcza sala gimnastyczna 138,6m2

 • sala fitness 88,8m2

 • sala ping-pong 116,3m2

 • sekretariat 11,6m2

 • gabinet Dyrektora 16,8m2

 • 2 pomieszczenia gospodarcze 10,2m2

 • pokój księgowej 11,7m2

 • pokój nauczycielski 18,9m2

 • świetlica 128m2

 • kuchnia 28,5m2

 • archiwum 13,1m2

Powierzchnia użytkowa budynku to 1663,4m2

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się